Tại sao không thể khai thác được lợi ích gì từ website của bạn?

13/08/2019

Tại sao không thể khai thác được lợi ích gì từ website của bạn?

Đa số các doanh nghiệp có website đều than phiền rằng website của họ không mang lại hiệu quả cho việc kinh doanh. Đó là thực trạng chung cho hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Nguyên nhân website không mang lại hiệu quả có thể do thiếu các yếu tố sau: