SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA INTERNET

17/01/2019

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA INTERNET


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA INTERNET


I. Định nghĩa Internet:

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân, và các chính phủ trên toàn cầu.

II. Sự hình thành và phát triển của Internet:

1. Sự hình thành của Internet:

* Năm 1969: Tiền thân của mạng Internet ngày nay là mạng ARPANET. Cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển ARPA thuộc bộ quốc phòng Mỹ liên kết 4 địa điểm đầu tiên vào tháng 7 năm 1969 bao gồm: Viện nghiên cứu Stanford, Đại học California, Los Angeles, Đại học Utah và Đại học California, Santa Barbara. Đó chính là mạng liên khu vực (Wide Area Network – WAN) đầu tiên được xây dựng.

* Năm 1972 là năm Ray Tomlinson đã phát minh ra E-mail để gửi thông điệp trên mạng. Từ đó đến nay,E-mail là một trong những dich vụ được dùng nhiều nhất.
* Năm 1973,một số trường đại học của Anh và của Na-uy kết nối vào ARPANET.Cũng vào thời gian đó ở đại học Harvard,Bob Metcalfe đã phác họa ra ý tưởng về Ethernet.
* Năm 1974 Thuật ngữ “Internet” xuất hiện lần đầu. Lúc đó mạng vẫn được gọi là ARPANET.
* Năm 1978 Tom Truscott và Steve Bellovin thiết lập mạng USENET dành cho những người sử dụng UNIX. Mạng USENET là 1 trong những mạng phát triển sớm nhất và thu hút nhiều người nhất.
* Năm 1979 ARPA thành lập ban kiểm soát cấu hình internet.
* Năm 1981 ra đời mạng CSNET (Computer Science NETwork) cung cấp các dịch vụ mạng cho các nhà khoa học ở trường đại học mà không cần truy cập vào mạng ARPANET.
* Năm 1983 ARPANET được tách ra, tích hợp với mạng dữ liệu quốc phòng, ARPANET trở thành 1 mạng dân sự. Hội đồng các hoạt động internet ra đời, sau này được đổi tên thành Hội đồng kiến trúc internet.

Ý nghĩa:  Đây là giai đoạn đầu của sự phát triển, trở thành bước đệm cho những sự phát triển tiếp theo.

2. Sự phát triển của Internet:

* THỜI KÌ BÙNG NỔ LẦN THỨ NHẤT CỦA INTERNET:

– Năm 1986 mạng NSFnet chính thức đươc thiết lập, kết nối năm trung tâm máy tính. Đây cũng là năm có sự bùng nổ kết nối, đặc biệt là ở các trường đại học. Như vậy là NSF và ARPANET song song tồn tại theo cùng 1 giao thức, có kết nối với nhau.

– Năm 1990, với tư cách là 1 dự án ARPANET dừng hoạt động nhưng mạng do NSF và ARPANET tạo ra đã đựoc sử dụng vào mục đích dân dụng, đó chính là tiền thân của mạng internet ngày nay. Một số hãng lớn bắt đầu tồ chức kinh doanh trên mạng.

* BÙNG NỔ LẦN THỨ HAI VỚI SỰ XUẤT HIỆN CỦA WWW:

– Năm 1991 Tim Berners Lee ở trung tâm nghiên cứu nguyên tử châu Âu (CERN) phát minh ra World Wide Web(WWW). Có thể nói đây là 1 cuộc cách mạng trên internet vì người ta có thể truy cập,trao đổi thông tin 1 cách dể dàng, nhanh chóng.

– Năm 1997, Internet xuất hiện ở Việt Nam.

Ý nghĩa: – Đánh dấu bước phát triển mới trong việc truyền tải thông tin.

– Kết nối thế giới xích lại gần nhau hơn.

– Sự ra đời và hình thành của Internet đã tác động đến mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội. chính trị, nghiên cứu, giáo dục…