Hosting lưu trữ website giá rẻ nhất có thể là một chiếc bẫy

12/09/2019

Hosting lưu trữ website giá rẻ nhất có thể là một chiếc bẫy

Nhiều người đi mua hàng đơn giản là vì giá cả...họ muốn hosting rẻ nhất mà chẳng để ý xem xét những yếu tố khác. Nếu họ (có ảo tưởng) có thể có nhiều băng thông và dung lượng đĩa với giá rẻ thì họ cho rằng họ có một vụ hời. Không may cho những người này,