Bộ trưởng TTTT: "Làm Internet an toàn hơn là đất nước thịnh vượng hơn"

17/01/2019

Bộ trưởng TTTT: "Làm Internet an toàn hơn là đất nước thịnh vượng hơn"Bàn về lĩnh vực an ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết “Sự thịnh vượng của Việt Nam phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn, chúng ta làm Internet an toàn hơn là làm đất nước thịnh vượng hơn”.

Chiều ngày 15.1, tại Hội nghị triển khai nghiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), ông Nguyễn Mạnh Hùng -  Bộ trưởng Bộ TTTT cho biết “Không gian mạng là tương lai của loài người, cường quốc an ninh mạng là cường quốc quân sự trong thế giới thực. Chúng ta có nguồn nhân lực an ninh mạng vào loại tốt nhất trên thế giới, với khát vọng dân tộc hùng cường, với giấc mơ lớn, tài nguyên vô tận trong não mỗi người dân Việt Nam sẽ được khai thác. 

Chúng ta sẽ đưa VN thành cường quốc an ninh mạng, bảo vệ Việt Nam, bảo về hoà bình thế giới. Năm 2019 cần tạo ra thị trường bắt đầu từ an toàn an ninh mạng, các dự án đầu tư công nghệ thông tin cần có hạng mục an toàn an ninh mạng, phát triển DN an ninh mạng, giám sát chặt chẽ an toàn không gian mạng, bảo đảm an toàn mạng cho các cơ quan chính phủ. 

Năm 2019, không để xảy ra việc các mạng của cơ quan nhà nước bị đột nhập, lấy cắp thông tin”.  

Đề cập đến vấn đề báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, sứ mạng của báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường. Một đất nước muốn vươn lên thì sức mạnh chính là sức mạnh tinh thần. Báo chí phải tạo ra sức mạnh tinh thần đó. Dù là đưa tin tiêu cực hay tích cực thì vẫn phải với mục tiêu khích lệ Việt Nam, làm cho Việt Nam mạnh lên, ổn định, chứ không phải làm xói mòn sức mạnh của đất nước.

Bộ trưởng cho rằng, với sự xuất hiện của mạng xã hội, hàng chục triệu người có thể đưa tin thì cách làm báo và cách quản lý báo chí phải có sự thay đổi.

Sứ mạng của báo chí không thay đổi nhưng công nghệ làm báo và công nghệ quản lý báo chí thì thay đổi mang tính cách mạng.

Ngoài ra, cách mà chúng ta sống và ứng xử trên không gian mạng cũng còn rất mới mẻ. Sử dụng công nghệ để nhìn thấy toàn cảnh bức tranh thông tin trên không gian mạng, có khả năng phân tích, đánh giá và dự đoán xu thế của hàng trăm triệu thông tin, hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo vệ người dân, doanh nghiệp, bảo vệ nhà nước trên đó. Đây là những thách thức quản lý mà Bộ TTTT phải vượt qua.